AL53KD AL53KD

LAAJ kopsanāksme

AL55KD

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē kopsapulce. Katra biedru organizācija un ikviens biedrs ir lūgti piedalīties. Šogad notiks prezidija maiņa no Adelaides uz Melburnu.

Datums un laiks: Trešdien, 31. decembrī, plkst. 9.00
Vieta: Latviešu namā
Ieejas maksa:
Rīko:

LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter