AL53KD AL53KD

Atklāšanas koncerts

AL55KD

AL55KD

Ella Mačēna un Ivars Štubuis.

Ella Mačēna: "Call of the Sirens" >>

Kultūras dienu Atklāšanas koncerti allaž ir svinīgi. Radošais gars un kopības moments savij jūtas ar mākslu un lepnumu par savu kultūru, par savu tautu.

Īpašs mērķis šīm Kultūras dienām ir veicināt Austrālijas latviešu jaunradi. Aicinājām latviešu izcelsmes komponistus sacerēt skaņdarbus tieši Atklāšanas koncertam.

Mūzikai ir spēks gan atspoguļot to, ko komponists vēlas, gan dziļi uzrunāt citu. Jaunie skaņdarbi rādīs katra komponista īpašo pieeju un attiecību pret mūziku un dzīvi.

Koncertā tiks ievīti muzikāli priekšnesumi, vizuālā māksla un latviešu dzeja Adelaides, Melburnas un Sidnejas mākslinieku un Latvijas kora „Pernigele“ izpildījumā.

Neapšaubāmi skaists un skanīgs ievads 55. Kultūras dienām.

Datums un laiks: Piektdien, 26. decembrī, plkst. 16.00
Vieta: Latviešu namā
Ieejas maksa:
Rīko:

LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter