AL53KD AL53KD

Referāta rīts

AL55KD

AL55KD

Latvijas neatkarības atgūšana un tās mācības mūsdienām

Tālavs Jundzis ir jurists, Latvijas Universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents; bijis LPSR Augstākās Padomes deputāts un atjaunotās Latvijas Republikas pirmais Iekšlietu ministrs.

Viņš raksta: „Pievērsīšu uzmanību tuvojošajai Latvijas neatkarības atgūšanas 25. gadadienai, ko atzīmēsim 2015. gada 4. maijā. Lai arī jau sākusies gatavošanās Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadei, 1990. gada 4. maijs ir nākamais nozīmīgākais datums Latvijas vēsturē tūlīt pēc 1918. gada 18. novembra. Man kā vienam no 4. maija Neatkarības deklarācijas autoriem un Atmodas notikumu dalībniekam sevis pieredzēto izdevies papildināt ar manis un kolēģu veikto pētījumu rezultātiem, kuri publicēti kādās piecās monogrāfijās un vairākos desmitos rakstu gan latviešu, gan angļu valodās. Tad nu gribētos cerēt, ka manis piedāvātā lekcija par Latvijas neatkarības atgūšanas procesiem un arī to aizkulisēm saistīs klausītāju interesi un rosinās uz jautājumiem un diskusijām. Ceru arī, ka kopīgi ar klausītājiem izdarīsim secinājumus, kas izriet no mūsu varenās vēstures, t.sk. Ukrainas notikumu kontekstā.“

Datums un laiks: Pirmdien, 29. decembrī, plkst. 10.00
Vieta: Latviešu namā
Ieejas maksa:
Rīko:

LV AUS English



Kultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter