AL53KD AL53KD

Mākslinieku grupas „Zilās otas“ retrospektīva izstāde

Zila ota

Mākslinieku brālība Zilā ota tika dibināta 1953. gadā Melburnā. Dibinātāji bija nesen Austrālijā iebraukušie mākslinieki Gunārs Jurjāns, Kārlis Mednis, Gunārs Saliņš un Leo Svīķers. Viņu mērķis – izmantot eiropeisko mantojumu jaunu elementu radīšanai. Vēlāk grupai pievienojās Ojārs Bisenieks, Kārlis Trumpis un Erna Vilka. Zilā ota pastāvēja līdz 1970-tajiem gadiem un veidoja pamatus Austrālijas latviešu mākslinieku kopienai.

Zilā ota rīkoja gadskārtējas izstādes sākot ar 1953. gadu un uz 10 gadu jubilejas izstādi izdeva gleznu mapi, kurā bija mākslinieku darbu krāsu reprodukcijas un viņu īsbiogrāfijas. Vēlākos gados mākslinieki rīkoja arī patstāvīgas izstādes un veidoja savas karjeras dažādos ar mākslu saistītajos laukos. Kultūras dienu rīkotāji cildina šos māksliniekus un aicina ikvienu apmeklēt šo, īpaši Kultūras dienu apmeklētājiem izveidoto, izstādi.

Datums un laiks: Atklāšana svētdien, 26. decembrī plkst. 12.30
Atvērta: no 26. līdz 30. decembrim, plkst.12.00 – 16.00
Vieta: „Brightspace“ galerijā
Ieejas maksa: Bez maksas
Rīko: Ilze Upmale-Grīna (Green)

Tekstilmāksla no Latvijas >>

Portretu konkursss >>

LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter