AL53KD AL53KD

Garīgās mūzikas koncerts

AL55KD

Garīgai Mūzikai ir vienmēr bijusi svarīga vieta Latviešu mūzikas vēsturē. Jau 19. gadsimta otrajā pusē – 1873. gadā, Pirmo vispārējo Dziesmu svētku ietvaros, notika garīgās mūzikas koncerti.

Jūlija Jonāne savā disertācijā par Latviešu sakrālo mūziku saka tā:

„Garīgās mūzikas terminu var izskaidrot kā, ārpus pāri laika robežām, stāvošs. Kā Dieva vārda nesēja un līdzgaitniece, garīgā mūzika spēj atvērt cilvēku dvēseles, pacelties pāri ikdienišķajam.“

Skatoties uz mūsu pašu Austrālijas Latviešu Kultūras dienu vēsturi, garīgie koncerti ņēmuši svarīgu vietu sarīkojumu programmās un pat noturēti galvaspilsētu lielākajās katedrālēs.

Aicinām ikvienu izjust garīgās mūzikas spēku – uzturēt dzīvu dvēseli un tā padarot dzīvi bagātāku. Atbalstīsim vietējos un ārzemju māksliniekus, iedziļināsimies pārdomās un smelsim spēku turpmākai ikdienas dzīvei.

Datums un laiks: Sestdien, 27. decembrī, plkst. 13.30
Vieta: Sv. Jāņa baznīcā
Ieejas maksa:
Rīko:

LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter