AL53KD AL53KD

Tautas deju uzvedums – „Mēs puisēni jaun’ būdami“

AL55KD

Tautas dejas ir Kultūras dienu neatņemama sastāvdaļa, un arī Austrālijas Latviešu 55. Kultūras dienu ietvaros Paramatas Riverside teātrī būs tautas deju uzvedums. Uzveduma tēma – Mēs puisēni jaun’ būdami. Dejotāji no Sidnejas, Melburnas, Adelaides un Kanberas jums ar dejas soļiem rādīs gan puišu darbus, gan nedarbus, gan ko par to visu saka meitas! Nāciet paši un baudiet dejas prieku. Ņemiet līdzi savus draugus un radus, lai caur jautru uzvedumu viņus iepazīstinātu ar latviešu dejām, dziesmām un tradīcijām.

Datums un laiks: Pirmdien, 29. decembrī, plkst. 17.00
Vieta: Paramatta Riverside Theatre
Ieejas maksa:
Rīko:

LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter