AL53KD AL53KD

„Svētki dziesmai“ (Kopkora koncerts un Sadziedāšanās)

1. „Svētki dziesmai“ pamatideja

Svētki dziesmai ir dziesmots Austrālijas latviešu 53. Kultūras dienu sarīkojums divās daļās:

  • I daļa – Kopkora koncerts
  • II daļa – Koru saviesīgais vakars un tautas Sadziedāšanās

Svētki dziesmai galvenā pamatideja ir dziesmas prieks, dziedātprieks‚ tā vairošana un daudzināšana.

Kā koncertā, tā Sadziedāšanās daļā tiks izpildītas visu laiku pašiem dziedātājiem, diriģentiem, kā arī klausītājiem sirdī mīļākās dziesmas.

Sarīkojumā aicināts piedalīties ikviens dziesmas mīļotājs gan no tuvienes, gan no tālienes! Arī Tu!

2. „Svētki dziesmai“ – rīkotājas uzruna

Jolanta Larmane

Svētki dziesmai rīkotāja – Jolanta Lārmane.

Austrālijas apvienotā kora Atbalsis Melburnas nodaļas vadītāja;
MLB Daugavas skolas bērnu kora diriģente/vadītāja.

Mana galvenā iedvesma sarīkojuma Svētki dziesmai rīkošanā ir XXIV Dziesmu svētki Rīgā, 2008. gadā, kuros, piedaloties kopā ar tālās Austrālijas latviešu enerģisko un uzņēmīgo koristu saimi, piedzīvoju to neaprakstāmi spēcīgo saviļņojuma sajūtu un arī sapratni, ka latvieši mūžam ir dziedājuši un arī dziedās, un ka dziesmai ir milzīgs spēks, kas mūsu tautu gadsimtiem cauri ir turējis un arī turpinās turēt kopā!

Mans mērķis līdz Kultūras dienām Melburnā ir sasaukt kopā pēc iespējas visus Austrālijā dzīvojošos tautiešus, kuriem vien tikai ir vēlēšanās un varēšana padziedāt – pievienoties mūsu dziedošajai saimei! Stājieties koristu rindās, dziediet latviski, dziediet sev un citiem par prieku, piedalieties kopējā dziesmas brīnuma radīšanā!

Lai tieši latviešu dziesmas prieks un dziedātprieks ir tas, kas arī Tevi aizkustina, sajūsmina un atved uz Svētki dziesmai Melburnā!

3. „Svētki dziesmai“ I daļa – Kopkora koncerts

„Uzskatu, ka jebkuram veiksmīgam kora koncertam, ir tikai trīs priekšnosacījumi: diriģents, kas iedvesmo, programmas izvēle, un labi draugi, kas sanāk kopā un vēlas piedzīvot dziesmas brīnumu.“ – Jolanta Lārmane.

Koncerta pirmajā daļā būs dzirdamas galvenokārt dažādas tautasdziesmu apdares jauktā kora izpildījumā.

Koncerta otrā daļa ir veidota pēc Latvijas 2008. g. Dziesmu svētku Atklāšanas koncerta parauga: būs gan vīru kora dziesmas, gan sieviešu kora dziesmas, gan jauktā kora dziesmas.

Koncerta otrās daļas moto: Dažādība, daudzveidība, caur to – vienotība.

Koncerta trešajā daļā būs dzirdama vairāk latviešu kora dziesmu klasika jauktā kora izpildījumā.

Jauns pavērsiens šajās Kultūras dienās būs tas, ka 3 dziesmās Kopkora koncertā piedalīsies arī bērnu koris.

Datums un laiks: 1. daļa (Kopkora koncerts) – ceturtdien, 30. decembrī plkst. 17.00
2. daļa (Sadziedāšanās) – ceturtdien, 30. decembrī plkst. 20.00
Vieta: Seintkildas Pilsētas namā
Sēdvietas:400
Ilgums:1. daļa – 2 stundas 30 minūtes
2. daļa – 4 stundas
Ieejas maksa: 1. daļa – $35/$30 (bērniem zem 15 gadiem bez maksas)
2. daļa – $45/$40; koristiem bez maksas; $25 (bērniem zem 15)
Pērkot abas daļas kopā: $60/$55; $25 (bērniem zem 15)
Rīko: Jolanta Lārmane

Informācija AL53KD „Svētki dziesmai“ Kopkora koncerta dalībniekiem >>

Informācija AL53KD „Svētki dziesmai“ Bērnu kora dalībniekiem >>


Aicinājums

Aicinājums piedalīties koristu un diriģentu salidojumā – kopmēģinājumā Melburnā

Jolanta Lārmane - ; Laikraksts Latvietis Nr. 103 -- (2010. g. 12. augustā)

Mīļie dziesmu draugi!

Straujiem soļiem tuvojas augusta beigas – mūsu pirmais kopmēģinājums, koristu un diriģentu salidojums Melburnā, š.g. 27.–29. augustā, kurā kopīgi gatavosimies KD Kopkora koncertam decembrī.

Šo mēģinājumu vadīs Aldis Sils un Latvijas Dziesmu svētku virsdiriģente Agita Ikauniece. Būs gan dziesmu apgūšana pa balsīm, gan dziesmu pilns skanējums kopā ar pavadījumu, būs patīkamas un vērtīgas tikšanās ar abiem talantīgajiem diriģentiem, kā arī sadarbošanās ar Melburnas bērnu kori! Lasi visu >>


Kultūras dienas Melburnā

Intervija ar Jolantu Lārmani

∎ - ; Laikraksts Latvietis Nr. 100 -- (2010. g. 22. jūlijā)

Austrālijas Latviešu 53. Kultūras dienu Kopkora koncerta rīkotāja Jolanta Lārmane viesojās laikraksta „Latvietis“ redakcijā 2. jūlijā, kur viņu intervēja Ilze Nāgela.

Ilze Nāgela: Ne tikai melburnieši, bet es domāju, ka arī visi Austrālijas latvieši gatavojas uz šī gada lielākajiem latviešu kultūras svētkiem Austrālijā – Kultūras dienām. Mūsu lasītāji jau ir lasījuši interviju ar Austrālijas Latviešu 53. Kultūras dienu rīcības komitejas priekšsēdi Anitu Andersoni (LL93), tāpat arī ar jauniešu pārstāvi Kultūras dienās Jānu Andersoni (LL94).

Man ir liels prieks tagad aicināt uz interviju Jolantu Lārmani, jo viņai šajās Kultūras dienās uzticēts ļoti liels gods un atbildība arī – Kopkora koncerts. Kora dziesma ir, ja varētu tā teikt, gandrīz vai katra latvieša sirdslieta, un interese par kopkora koncertu arvien ir ļoti liela. Lūdzu, pastāstīt, Jolanta, mūsu laikraksta lasītājiem par Tev uzticētajiem pienākumiem?

Jolanta Lārmane: Vispirms – pateicos par uzaicinājumu šai intervijai un ar vislielāko prieku pastāstīšu par man uzticēto atbildību šī gada Kultūras dienu rīkošanā! Lasi visu >>


LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter