AL53KD AL53KD

Dievkalpojums

Holy Trinity

Kultūras dienas tradicionāli iesākas ar dievkalpojumu. Šoreiz dievkalpojums notiks baznīcā Latviešu nama tuvumā, Svētās Trīsvienības anglikāņu baznīcā, skaistā 19. gs. gotikas stila celtnē. Dievkalpojumu vadīs Austrālijas latviešu ev. lut. draudžu apvienības priekšnieks, prāv. Kolvins Makfersons kopā ar citiem Austrālijas latviešu garīdzniekiem.

Dievkalpojumu kuplinās instrumentāls trio, koncertpianistes Zanes Riteres vadībā.

Datums un laiks: Svētdien, 26. decembrī plkst. 11.00
Vieta: Svētās Trīsvienības anglikāņu baznīcā
Sēdvietas:200
Ilgums:1 stunda
Ieejas maksa: Ieeja pret ziedojumiem
Rīko: Mācītāja Māra Saulīte

LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter