AL53KD AL53KD

Ricibas komiteja

KD darbinieki ar ģimenēm un labvēļiem ievadīja kultūras svētku gadu ar saviesīgu pēcpusdienu KD vadītājas Anitas Andersones mājās. Daļa viesību dalībnieki ir redzami šajā bildē.
No kreisās stāvot: Roberts Jefimovs, Jānis Kains, Ieva Kaina, Greims Andersons (Graham Anderson), Daina Leitmane, Gunta Koldvela (Caldwell), Andris Švolmanis, Karina Padoma, Daina Jefimova, Valda Jefimova, Pēteris Daliņš, Gita Meiere-Nestecka, Petras Nesteckis, Maikls Klūkas (Michael Clucas).
Otrā rinda: Lija Andersone, Kristīne Daliņa ar Matīsu Daliņu, Anita Andersone, Bite Švolmane, Linda Klūkasa (Clucas), Evelīna Nestecka, Emīlija Nestecka, Kalvis Švolmanis.
Priekšā: Jāna Andersone, Analīse Daliņa, Natālija Klūkasa (Natalie Clucas), Lili Klūkasa (Lily Clucas), Kaspars Švolmanis.


Rīcības komiteja

 
Priekšsēde Anita Andersone
Vicepriekšsēde Anda Banikosa (Banikos)
Sekretārs Ivars Neiburgs
Sekretāre Bite Švolmane
Kasieris Pēteris Daliņš
Kasiere Linda Klūkasa (Clucas)
MLNK pārstāvis Kārlis Kasparsons
Jauniešu pārstāve Jāna Andersone
Atklāšanas dievkalpojumsMāc. Māra Saulīte
Atklāšana Iveta Samule
Kopkora koncerts Jolanta Lārmane
Teātris Judīte Šmita
Tautas deju uzvedums Kalvis Jaunalksnis
Brīvdabas svētki Valda Jefimova
Kultūras dienu noslēguma balle Karina Padoma
Portretu konkurss Anda Banikosa (Banikos)
„Zilā ota“ Ilze Upmale-Grīna (Green)
Tekstīlmāksla no Latvijas Anita Andersone
Raibais sarīkojums Ēro Pūpēdis (Eero Pūpēdis)
Pieņemšana Linda Graudiņa
Kultūras naktsklubs Jāna Andersone
Iepazīšanās ballīte Lija Bērziņa
Brīvdabas kafejnīca „Randiņš“ Gunta Koldvela (Caldwell)
Ziedi Māra Piksone
Informācija Bite Švolmane
Programmas grāmata Gita Meiere-Nestecka
Mākslinieciskais iekārtojums Anda Banikosa (Banikos)
Suvenīri Bite Švolmane
Valodas konsultante Sintija Kaņepe
Sporta draudzības spēles Marks Bormanis


Kultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter