AL53KD AL53KD

Norise >>


Sarīkojumi

Dievkalpojums >>

Atklāšana >>

KD pieņemšana un Atklāšanas ballīte >>

Portretu konkurss >>

Mākslinieku grupas „Zilās otas“ retrospektīva izstāde >>

Tekstilmāksla no Latvijas >>

Teātris – „Trimda un tēvzeme“ >>

Kultūras naktsklubs (Jaunieši koncerts) >>

Brīvdabas svētki >>

Tautas deju uzvedums – „Dancot gribu!“ >>

Tautas deju apkūlības >>

„Svētki dziesmai“ (Kopkora koncerts un Sadziedāšanās) >>

Raibais >>

KD Noslēguma „Salsa“ balle >>

Kopkora koncerts >>

Mākslas izstāde >>

Sarīkojums „Lai dzied ģimenes“ >>

„Trio Šmite Kārkle Cinkuss“ koncerts >>

Pieņemšana >>

Tautas deju uzvedums „Nāk rudentiņis“ >>

Austrālījas latviešu sporta darbinieku kongress >>

Izrāde „Latviešu mūzikas pērles“ ansamblis „Mūza“ >>

Teātra izrāde „Pēc kaut kā cēla, nezināma“ >>

Atklāšanas ballīte >>

Referāts >>

Tautas deju uzvedums – „Mēs puisēni jaun’ būdami“ >>

Garīgās mūzikas koncerts >>

Ģimenes diena >>

Kopkoru koncerts >>

Burvis no Oza zemes >>

„Laimas Muzykantu“ koncerts >>

Referāta rīts >>

Izstāžu atklāšana un iepazīšanās >>

Sadziedāšanās >>

Raibais sarīkojums – „Uz priekšu, uz pagātni!“ >>

Tautas deju apkūlības / Saviesīgais vakars >>

Imanta Tillera izstāde >>

Danču vakars "Zaļumballe" >>

Atklāšanas koncerts >>

Foto izstāde – „Dzīvais mirklis“ >>

Īsfilmu konkurss „Pīrāgs“ >>

LAAJ kopsanāksme >>


Viesi >>

LV AUS EnglishKultūras dienas ir noslēgušās.

AL53KD - Facebook

AL53KD - Twitter