AL53KD AL53KD

LV AUS English

Biļetes

Biļešu pārdošana būs Kultūras dienu laikā. Biļetes varēs iegādāties Informācijas centrā vai sarīkojuma vietā stundu pirms sarīkojuma sākuma.

Tautas deju uzveduma biļetes var pirkt tieši no National Theatre - www.nationaltheatre.org.au līdz 29. dec.

Ja ir jautājumi par biļetēm, tad rakstiet tickets@al53kd.com vai zvaniet Informācijas centram 0459 333 275.