AL53KD AL53KD

Aicinājums

Prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
Austrālijas Latviešu 53. Kultūras dienu patronese
Latvijas Valsts prezidente 1999-2007


Vēlējums

Anita Andersone"Es ļoti vēlētos, lai sabiedrība justos vienota un uzmundrināta, svētkiem tuvojoties. Es vēlētos, lai Melburnas latvieši, būdami rīkotāju pilsētas viesmīļi, ar prieku pošas un gaida ciemos svētku viesus. Man vēl būtu svarīgi, lai ikviens, ienākot mūsu svētku lokā, justos ērti, justos pieņemts. Būtu vēlēšanās, lai programma izdotos ar plašu pievilkšanas spēku un augstu māksliniecisku kvalitāti, atspoguļojot mūsu bagātīgo tautas mantojumu, tomēr ar skatu uz nākotni. Gribētu, lai mūsu svētkos iesaistītos arī latvieši, kas izjūt piederību savai tautai, kaut arī varbūt valodu neprot, kā arī nelatvieši, kuriem ir interese par Latviju. Pats svarīgākais, lai svētki būtu gaiši, pacilājoši tautas svētki – tādi, kuri ir svinīgi, pārdomas mudinoši un reizē līksmi, viesmīlīgi un mājīgi, un ikviens varētu justies piederīgs vai iederīgs."

Anita Andersone, AL53KD Rīcības komitejas priekšsēdētāja


Rīcības komiteja >>

Kultūras dienas presē >>